Loading spinner...
1 Christbaum Hansjörg Albrecht 2 Die Hirten Hansjörg Albrecht 3 Die Könige Hansjörg Albrecht 4 Simeon Hansjörg Albrecht 5 Christus der Kinderfreund Hansjörg Albrecht 6 Christkind Hansjörg Albrecht 7 No. 4, Fröhlich soll mein Herze springen Hansjörg Albrecht 8 No. 6, Christwiegenlied Hansjörg Albrecht 9 No. 52, Mariä Wiegenlied Hansjörg Albrecht 10 No. 3, Uns ist geboren ein Kindelein Hansjörg Albrecht 11 No. 10, Christkindleins Wiegenlied Hansjörg Albrecht 12 No. 3, Maria am Rosenstrauch Hansjörg Albrecht 13 No. 60, Der König aus dem Morgenland Hansjörg Albrecht 14 Weihnachtslegende Hansjörg Albrecht 15 O puer optime! Hansjörg Albrecht 16 Die beweglichste Musica Hansjörg Albrecht 17 Weihnachtslied Hansjörg Albrecht 18 Marien Kind Hansjörg Albrecht 19 No. 3, Nun wandre, Maria Hansjörg Albrecht 20 No. 5, Führ mich, Kind, nach Bethlehem Hansjörg Albrecht 21 No. 6, Ach, das Knaben Augen Hansjörg Albrecht 22 No. 23, Auf ein altes Bild Hansjörg Albrecht 23 No. 25, Schlafendes Jesuskind Hansjörg Albrecht 24 No. 27, Zum neuen Jahr Hansjörg Albrecht 25 Epiphanias Hansjörg Albrecht 26 Applause Hansjörg Albrecht Listen to full