Loading spinner...
1 Calabrisella mia 2 Pasquale u mbriacune 3 Stornelli du carceratu 4 Polka vagabonda 5 Vincenzu sparavisu 6 Palumiellu perdutu 7 Paparina 8 Guai di casa mia 9 Uvicella 10 Mangi tu e fatigu io 11 Rosa e Pasquale a ra fera 12 Mazurka di Marina 13 Zappatore 14 Macchina Listen to full